SCRISOAREA  DESCHISĂ  A  PRESEDINTELUI SOCIETATII  TIMIS  DE  MEDICINA  FAMILIEI  

 SCRISOAREA  DESCHISĂ  A  PRESEDINTELUI
SOCIETATII  TIMIS  DE  MEDICINA  FAMILIEI  (STMF)
Catre membrii STMF
            Partea I
 
Bună ziua, stimați colegi!
Cum nu mi-am dat demisia, până la data proximei adunări generale a Societății Timiș de Medicina Familiei, sunt încă președintele acestei asociații și în această calitate am obligația morală de a clarifica cele întâmplate până acum, precum și fapte și comportamente ale unor „colegi/ colege” care mi-au lăsat un gust amar, deoarece au coborat cu mult sub nivelul de civilizație și de probitate morală de care trebuie să dea dovadă un medic. 

Doresc mai presus de orice să arăt adevărata față a lucrurilor și să blochez acțiuni contra Colegiului Medicilor din România și Colegiului Medicilor Timiș, deoarece nu ne putem lăsa târâți în acțiuni îndreptate tocmai împotriva forului care până acum ne-a apărat și ne-a promovat interesele.

Începând din octombrie 2017 şi până în prezent, în mod continuu, prin acţiuni concrete, CM Timiş şi CMR au susţinut medicii români fiind forul care a făcut cea mai puternică şi eficientă opoziţie împotriva acreditării ANMCS. Cum este posibil să se lanseze „zvonuri” (să mă exprim elegant) ca la nivel de CM Timiş şi CMR se doreşte acreditarea ANMCS?

Crede cineva că se obţinea exceptarea de la acreditarea ANMCS prin Legea 185/2017 fără susţinerea fermă a Colegiului Medicilor din România?

Mărturisesc că, la început nici eu nu am înțeles ce se întâmplă și nici ce îi mâna pe aceşti „colegi/colege” în luptă, deoarece mandatul Colegiului Director al STMF expiră abia în toamnă!

În schimb, la Patronatul Medicilor de Familie Timiş mandatul Colegiului Director este expirat – din anul 2016 – deci la Patronatul Timiş trebuia de fapt să se facă alegeri – dacă se dorea să se intre în „legalitatea mult scandată”.

Aceasta înseamnă in mod evident că interesele unora dintre ”colege/colegi” erau si sunt  cu totul altele!
DAR CARE? 
Ulterior, cu ajutorul unora dintre colegii de buna-credinta și cu ajutorul unor foruri și instituții abilitate am aflat mai multe elemente pe care vi le voi împărtăși fără rezerve, tocmai pentru ca dumneavoastra sa fiti informati despre ADEVARATA FATA A LUCRURILORpentru a nu putea să spună nimeni că nu a știut când s-a asociat unor fapte și nici că subsemnata, în calitate de presedinte STMF, nu am dat dovadă de colegialitate și am ascuns informațiile, pe care trebuiau să le dezvăluie tocmai cei care au inițiat „acțiunile” ce au dus la demisia membrilor Colegiului Directordestabilizarea STMF si dezbinarea medicilor de familie din Timis. 
Deci să începem!
În acest moment eu cred următoarele:
 1. Miza acestui Comitet de Organizare este cu totul alta decât ceea ce se declară în fața dumneavoastră, colegii mei, care sunteți dezinformați și manipulați, adică se ascund fapte care nu sunt legale, din punctul meu de vedere.
  1. Astfel, există o „colegă”, doamna dr. Cuțui Mihaela – medic dentist, care duce de mai bine de un an un război împotriva Colegiului Medicilor Dentiști din România (CMDR). Acum eu nu comentez dacă are sau nu dreptate, nu este nici treaba mea, așa cum nu ar trebui să fie nici treaba STMF, care apără și promovează drepturile medicilor de familie. Problema este că doamna mai sus menționată a târât în acest război personal și societatea noastră. (v-a mai spus cineva asta?)
  2. Astfel a fost inventat un „Departament de Medicină Dentară al STMF” care nu există în Statutul STMFși care a activat de anul trecut non-stop contra Colegiului Medicilor Dentiști din România, ca și cum asociația noastră ar avea ceva de împărțit şi ar lupta contra acestui colegiu! – ataşat Adresa de la CMDR către STMF (ataşamentul nr.4).
  3. Pentru a face credibilă această invenție doamna dr. Cuțui a inventat şi adresa de e-mail „stmfmeddentara @gmail.com” de pe care a fost trimisă către Colegiile Judeţene ale Medicilor Dentişti foarte multă corespondență în scopul denigrării BEX-lui CMDR și pe care doamna dr. în cauză le-a semnat în clar, așa cum rezultă și din dovezile existente în spațiul virtual și semnalate de alți colegi (facebook etc.)

  Acest e-mail a fost creat pentru a induce în eroare CMDR şi CMD judeţene şi chiar şi-a îndeplinit scopul pentru care a fost creat: a făcut CMDR să creadă că STMF îi oferă respectivei doamne „umbrela” pentru a se lupta cu ei.

  Vă ataşez şi o mică parte din corespondenţa Dr. Cuțui cu CMDR – deschideţi, vă rog şi citiți de pe „stmfmeddentara @gmail.com” pentru a vă lămuri singuri în ce am fost băgați. (tot din spațiul virtual)

   

  Menţionez cu responsabilitate: de îndată ce am aflat, de pe contul de gmail al STMF, persoane profesioniste în domeniu au scris din partea STMF la Administratorii Google pentru a bloca această adresă de e-mail folosită cu scopul de a induce în eroare.

   

  Stimaţi colegi, vă amintiți că vreunul dintre cei din aşa-zisul Comitet de organizare a alegerilor în STMF, „revoluţionarii”, să vă fi cerut un vot în acest sens? Eu nu.

  Și vă asigur că până nu mi-au fost aduse la cunoștință, nici măcar nu mi-a trecut prin minte că un medic s-ar preta la așa ceva.

  Abia acum, știind toate acestea, văd altfel încercările repetate ale Dr. Cuţui Mihaela de a mă convinge pe mine și pe colege din Colegiul Director al STMF să acţionăm în judecată Colegiul Medicilor din România pe modelul a ceea ce ea deja începuse din august 2018, adică a dat în judecată CMD Timiş şi CMDR în luna august 2018.

   

  De asemenea, am aflat şi că Dna Dr. Cuţui M. este trimisă pentru a fi judecată în Comisia de Disciplină a CMDR şi acest lucru este grav!

   

  Ca să conchidem, unul dintre motivele pentru care trebuiau să fie schimbați urgent președintele STMF și Colegiul Director al STMF este acela că se dorea URGENT ACOPERIREA „LEGALĂ” a Departamentului de Medicină Dentară, INEXISTENT în fapt prin ALT COLEGIU DIRECTOR STMF şi prin ALT STATUT STMF în care să fie introdus urgent DEPARTAMENTUL DE MEDICINĂ DENTARĂ, inexistent în actualul Statut STMF, ca să nu se descopere faptele grave comise fără știrea noastră.

  ÎN MOD SIGUR eu şi colegele mele am fi luat măsuri pentru a ne proteja societatea și pe membrii ei.

   

  Puteam afla că suntem dați în judecată de CMDR și habar nu aveam pentru ce!

  Asta le trebuie medicilor de familie din Timiș?

  În loc să fim uniți și să ne apărăm interesele, noi suntem dezbinaţi şi alimentăm un război cu un organism care nu are nici o treabă cu activitatea noastră de medici de familie.

   

  Legat de cele de mai sus vă citez câteva articole din Codul Penal pentru a judeca singuri dacă ceea ce am trăit la întâlnirile trecute, cele prezentate mai sus și cele ce vor urma „seamănă” cu ce este descris în Codul Penal și dacă nu cumva riscăm să devenim complici prin non-acțiune sau prin a lăsa să se instaureze în asociație un „alt climat” decât cel de colegialitate, în deplină legalitate!

Ameninţarea – Art. 206. – (1) Fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării.
   (2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
 
Înşelăciunea – Art. 244. – (1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
   (2) Înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.
   (3) Împăcarea înlătură răspunderea penală.
 
Falsul material în înscrisuri oficiale – Art. 320. – (1) Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
   (2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
   (3) Sunt asimilate înscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecinţe juridice.
 (4) Tentativa se pedepseşte.
Falsul în înscrisuri sub semnătură privată – Art. 322. – (1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
   (2) Tentativa se pedepseşte.
           
Uzul de fals – Art. 323. – Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, şi cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură privată.
 
Falsul privind identitatea – Art. 327. – (1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau transmisă unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a menţine în eroare un funcţionar public, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
   (2) Când prezentarea s-a făcut prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
   (3) Încredinţarea unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile spre a fi folosit fără drept se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.