Minuta intalnirii din data de 30.08.2017, ora 10.00, Palat Victoria

Minuta intalnirii din data de 30.08.2017, ora 10.00, Palat Victoria

În data de 30.08.2017, ora 10.00 la Palatul Victoria a avut loc o întrevedere cu caracter informal având ca temă: “problemele cu care se confruntă astăzi medicina de familie”

Participanți:
1. Prof. Univ. Dr. Florian POPA – Consilier de Stat – Aparatul de lucru al Prim-Ministrului
2. Dr. Marian BURCEA – Președinte, Casa Națíonală de Asigurări de Sănatate
3. Liliana MIHAI – Director general, Casa Națíonală de Asigurări de Sănatate
4. Dr. Doina MIHĂILĂ – Președinte Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie
5. Dr. Rodica TĂNĂSESCU – Președinte, Societatea Națională de Medicină de Familie
6. Dr. Mihail MOISESCU – Președinte, Asociația Patronatelor Medicilor de Familie Gorj

Agenda întălnirii:
1. Debirocratizarea în medicina de familie.
– S-a pornit de la exemplul rețetelor verzi/galbene.
Domnul profesor a dat diverse exemple de situații care pun pacienții pe drumuri inutile si încarcă birocrația în cabinete.
S-a constatat că multe dintre actele birocratice pot să fie rezolvate prin PIAS (platforma informatica a CNAS), dar necesită bunăvointă pentru modificarea PIAS, precum și modificari legislative.
S-a propus, la sugestia domnului Prof. Dr. Florian Popa, o ședință comună cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Ministerului Sănătății și ai medicilor de familie având ca temă: problemele tehnice ce conduc la debirocratizarea în medicina de familie.

2. Finanțarea asistenței medicale
– Reprezentanții medicilor de familie au arătat ca există discriminări în interiorul sistemului public de sănătate. Toți sunt plătiți pentru servicii medicale din FNUASS.
Ușoara creștere din Medicina de familie este consumată de creșterea prețurilor la utilități, redevențe toate fiind în echivalent euro, astfel nu rămân bani în plus pentru medici si personal.
– Dl. Profesor Florian Popa a subliniat ca actuala finanțare în Medicina de familie nu corespunde momentului actual, e discriminatorie pe același domeniu al sistemului public de sănătate. Veniturile medicilor de familie trebuie sa fie similare colegilor lor, luând ca etalon medicul internist din sistemul bugetar.
– S-a discutat despre salarizarea asistentelor, care vor migra în majoritate spre spital, fiind mult mai atractiv. Domnul Profesor Popa a subliniat că e mai necesar un registrator medical decât un asistent și trebuie lăsată libertatea titularului cabinetului de a-și alege formula de funcționare optimă. De asemenea trebuie mai multă libertate de decizie a medicului in managementul cabinetului, pentru o cât mai bună funcționare.

3. Modificări legislative ale contractului-cadru
– Reprezentanții medicilor de familie au afirmat că acest contract cadru este stufos, greoi, că există dublă impunere legislativă și că favorizează imputări fără sens. De asemenea nu are o bună eficiență în Medicina de familie, fiind un veșnic copy-paste. Domnul Profesor si Domnul Preedinte al CNAS au propus o colaborare pentru elaborarea unui nou tip de contract cadru
Domnul Președinte Burcea doreste să desființeze limita inferioară de 800 de pacienți pentru deschiderea unui cabinet. Reprezentanții medicilor de familie au afirmat că nu sunt de acord cu această propunere, această limită este cea care furnizează suma minimă de acoperire a costurilor de funcționare ale unui cabinet, fără a rămane nici un venit medicului. Această propunere, dacă se va aplica, va desertifica suplimentar zonele rurale si orașele mici (medicii vor migra spre urbanul mare) și se va facilita concurența neloială și comportamentul de tip suveica, medicina defensivă, păguboase atât pentru sistem, cât și pentru profesie. În felul acesta se va pierde controlul costurilor si al numărului de servicii.

4. S-a discutat despre Centrele de Permanență.

Reprezentantii medicilor de familie au precizat ca există un proiect de Hotărâre de Guvern pus demult pe transparenta, dar nepublicat in MO. Nu ar fi indicat să se ajungă la desființarea centrelor de permanență.
Domnul Președinte al CNAS și doamna director general au precizat ca nu e de competența CNAS.
Domnul Președinte Burcea a mai precizat ca centrele de permanență sunt necesare doar in zonele rurale, cu deficit de medici, nefiind de acord să se discute despre centrele de permananță în curtea marilor spitale, înainte de UPU.
Domnul Profesor a spus că va întreba care e problema cu Hotărârea de Guvern privind centrele de permanență.

5. S-a discutat despre imputările venite către medici în urma unor rețete necesare eliberate pacienților, pornite de la Curtea de Conturi către CNAS si apoi ajunse la medici.

Atât domnul Profesor Florian Popa, cât și reprezentanții. CNAS, și reprezentanții medicilor de familie au subliniat că atat timp cât acele retete sunt necesare pacientilor si ajung la bolnavi, imputarile nu sunt normale. CNAS a subliniat ca s-a pus aceasta problemă, că nu există prejudiciu, rețeta avînd același cost indiferent cine o eliberează. Domnul Profesor Popa a solicitat CNAS si reprezentantilor medicilor de familie să elaboreze un material cu toate aspectele acestei probleme, pentru a fi discutat cu Curtea Conturi, în sensul unui protocol de absolvire a imputărilor în situatiile în care s-a respectat interesul pacientului.
Reprezentanții medicilor de familie au subliniat că este nevoie de modificări legislative care să protejeze practica medicală normală, în favoarea bolnavilor.
De asemenea Președintele CNAS a pus si problema că medicii de familie nu beneficiază de concediu de odihna plătit, asa cum beneficiază toți cei ce lucrează în sistemul sanitar..
Președintele CNAS a spus că se va încerca rezolvarea acestei probleme.
Reprezentanții medicilor de familie au solicitat ca toti medicii români să beneficieze de gratuitate a asistenței medicale, indiferent de forma de activitate- salariat sau PFA si/sau, după model francez, de scutirea la plata asigurării de sănătate
Dl. Marian Burcea a precizat că pentru anul 2018 nu ar fi posibil.
S-a apreciat ca pozitivă propunerea de impozit zero pentru toti medicii tării. Domnul Profesor Popa a precizat că este o veche propunere a domniei sale, în sfârșit acceptată.